Новокодацький район. Школа № 74
 
КЗО "СЗШ №74"

Розклад уроків

 

                                                                                                                                                                    Затверджено

                                                                                                                                                                         Директор КЗО «СЗШ№74» ДМР                  

                                                                                                                                                                                                                 З.А.Антіпова       

                                                        Розклад уроків в 5-11 класах КЗО «СЗШ №74»ДМР  на 2017 -  2018 навчальний рік        

 

 

8

10

11

понеділок

1

Англій-ська мова

Матема-тика

Зарубіжна

література

Зарубіжна

література

Образотворче м-во

Українська мова

Географія

Алгебра

Фізкуль-тура

Фізика

Хімія

2

Фізкуль-тура

Українськалітература

Географія

Матема-тика

Фізкуль-тура

Хімія

Трудове навчання

Російськамова

Алгебра

Алгебра

Українськалітература

3

Природо-

знавство

Природо-

знавство

Українська мова

Образотворче м-во

Українська мова

Хімія

Інформа-тика

Трудове навчання

Трудове навчання

Всесвітня історія

Алгебра

4

Зарубіжна

література

Українська мова

Історія

Музичне мистецтво

Алгебра

Фізкуль-тура

Фізика

Хімія

Російськамова

Географія

Геометрія  

5

Матема-тика

Географія рідного краю

Біологія

Історія

Географія

Алгебра

Українська мова

Хімія

Українськалітература

Захист

Вітчизни

Креслення

6

Еврика

Фізкуль-тура

Англій-ська мова

Географія

Фізика

Географія

Українськалітература

Зарубіжна

література

Хімія

Біологія

ЗахВітч

ЗахВітч          

     Біологія

7

 

 

Інформа-тика

 

Українськалітература

Українськалітература

Англій-ська мова

Фізкуль-тура

Хімія

Англій-ська мова

Захист

Вітчизни

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

11

           вівторок         

1

Інформа-тика

Трудове навчання хлопці

Еврика

Фізкуль-тура

Англій-ська мова

Біологія

Алгебра

Українська мова

Етногео-графія

Англій-ська мова

Зарубіжна

література

2

Англій-ська мова

Матема-тика

Трудове навчання

Матема-тика

Біологія

Геометрія

Зарубіжна

література

Всесвітня історія

Українська мова

Українськалітература

Фізкуль-тура

3

Українська мова

Зарубіжна

література

Англій-ська мова

Українська мова

Геометрія

Фізика

Етногео-графія

Мистец-тво

Всесвітня історія

Геометрія

Біологія

4

Матема-тика

Образотворче м-во

Мистец-тво

Українськалітература

Основи здоров׳я

Зарубіжна

література

Історія України

 Створення презентацій

Біологія

Геометрія

Зарубіжна

література

Людина  і світ

Історія

України

5

Українськалітература

Історія України

Матема-тика

Біологія

Зарубіжна

література

Музичне мистецтво

Російськамова

Англій-ська мова

Фізика

Біологія

Креслення

6

Історія України

Секрети комп׳ютора

Українська мова

Українськалітература

Російськамова

Хімія

Українська мова

       Уроки сталого розвитку

Англій-ська мова

Фізика

Англій-ська мова

Фізкуль-тура

Геометрія

7

 

Трудове навчання дівчата

Фізкуль-тура

Англій-ська мова

Російськамова

Російськамова

Біологія

Геометрія

Інформа-тика

Медіа-культура

Англій-ська мова

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика

 

8

10

11

                                     

 середа

 

1

Еврика

Основи медіагра-мотності

Географія

Уроки сталого розвитку Українська мова

Фізкуль-тура

Англій-ська мова

Хімія

Українська мова

Російськамова

МНВК

Всесвітня історія

2

Фізкуль-тура

Українська мова

Українська мова

Матема-тика

Алгебра

Основи здоров׳я

Всесвітня історія

Російськамова

Біологія

МНВК

Алгебра

3

Англій-ська мова

Англій-ська мова

Матема-тика

Зарубіжна

література

Фізика

Фізкуль-тура

Українськалітература

Історія України Географія

Географія Історія України

МНВК

Економіка

4

Матема-тика

Українськалітература

Природо-

знавство

Англій-ська мова

Історія України

Алгебра

Географія

Біологія

Фізика

МНВК

Українська мова

5

Природо-

знавство

Матема-тика

Англій-ська мова

Географія

Географія

Історія України

Українська мова

Алгебра

Зарубіжна

література

МНВК

Астономія

Екологія

6

Українська мова

Фізкуль-тура

Фізкуль-тура

Основи здоров’я

Українська мова Уроки сталого розвитку

Географія

Геометрія

Етногеографія

Алгебра

МНВК

Англій-ська мова

7

Англій-ська мова

 

Навчає-

мось разом

Фізкуль-тура

Українськалітература

Українознавство

Фізкуль-тура

Інформа-тика

Фізика в русі

 

Інформа-тика

8

 

 

 

 

 

 

Основи медіагра-мотності

Українськалітература

Англій-ська мова

 

 

   четвер

 

 

 

 

 

 

 

8

10

11

1

Англій-ська мова

Трудове навчання дівчата

Зарубіжна

література

Інформа-тика

Біологія

Геометрія

Фізкуль-тура

Географія

Правознавство

Алгебра

Українськалітература

2

Мистец

тво

Матема-тика

Українська мова

Трудове навчання

Геометрія

Біологія

Російськамова

Фізкуль-тура

Географія

Правознавство

Англій-ська мова

3

Зарубіжна

література

Природо-

знавство

Фізкуль-тура

Українська мова

Англій-ська мова

Образотворче м-во

Зарубіжна

література

Правознавство

Геометрія

Географія Морехідна астрономія

Алгебра

4

Матема-тика

Англій-ська мова

Англій-ська мова

Біологія

Російськамова

Українська мова

Фізика

Фізика

Фізкуль-тура

Українська мова

Історія України

5

Українська мова

Фізкуль-тура

Матема-тика

Історія

Трудове навчання

Українськалітература

Біологія

Англій-ська мова

Українська мова

Запобіган-ня корупції

Художня культура

Художня культура Запобіган-ня корупції

6

Англій-ська мова

Музичне мистецтво

Історія

Фізкуль-тура

Хімія

Трудове навчання

Алгебра

Зарубіжна

література

Інформа-тика

Стилістика укрмови

Фізика

7

 

Трудове навчання хлопці

Навчає-

мось разом

Російськамова

Музичне мистецтво

Інформа-тика

Історія України

Основи медіагра-мотності

Українськалітература

Англій-ська мова

Фізкуль-тура

 

8

10

11

                             пʼятниця             

1

Українська мова Основи здоров’я

Інформа-тика

Основи здоров’я

Українська мова

Українська мова

Всесвітня історія

Російськамова

Геометрія

Фізкуль-тура

Мистец

тво

Фінансова грамотність

МНВК

2

Фізкуль-тура

Англій-ська мова

Українськалітература

Етногеографія

Зарубіжна

література

Технологія створення робототехнічних систем

Хімія

Геометрія

Фізика

Історія України

МНВК

3

Природо-

знавство

Українська мова

Еврика

Англій-ська мова

Фізкуль-тура

Фізика

Основи здоров’я

Історія України

Біологія

Геометрія

МНВК

4

Англій-ська мова

Основи здоров’я

Матема-тика

Матема-тика

Українська мова

Фізкуль-тура

Музичне мистецтво

Основи здоров’я

 Історія України

Українськалітература

МНВК

5

Українськалітература

Декоративно ужиткове мистецтво

Біологія

Трудове навчання

Українознавство

Зарубіжна

література

Інформа-тика

Фізика

Основи здоров’я

Інформа-тика

МНВК

6

Трудове навчання

Зарубіжна

література

Зарубіжна

література

Українськалітература

Інформа-тика

Всесвітня історія

Людина і світ пофесій

Інформа-тика

Фізкуль-тура

Фізкуль-тура

МНВК

7

 

 

 

 

Технологія створення робототехнічних систем

Англій-ська мова

Фізкуль-тура

Українськалітература

Зарубіжна

література

Фізика