Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №74" Дніпровської міської ради

Математична гра для 8 класів "Найсильніша ланка"

«Найсильніша ланка»

Гра для учнів 8 класів

Мета:повторити матеріал за курс математики і фізики, виявити вміння учнів швидко орієнтуватися в «лабіринті» набутих знань; розвивати інтерес до математики, фізики, кмітливість, винахідливість, логічне мислення; формувати навички усного мовлення, особистісних стосунків, уміння контролювати свій емоційний стан.

         У грі беруть участь 9 учнів, інші стежать за правильністю відповідей та виступають у ролі вболівальників.

         Правила аналогічні до правил телевізійної гри «Слабка ланка».

         Перед початком гри кращий учень або вчитель читає вірш.

Ланка слабка – це гра не для нас.

В ігри цікавіші грає наш клас.

Слабі гравці в ланку грають слабкішу.

Ми - 7 клас, будемо грати в сильнішу.

Бо непогано навчаємось в школі,

Гарних оцінок в портфелі доволі.

Свій інтелект кожен день розвиваємо:

Усно ми множимо,ділимо, додаємо.

З алгебри формул багато дізналися.

Вивчити на пам'ять усі їх намагалися.

А в геометрії є аксіоми.

10 із них усім в класі відомі.

То ж показати знання ми бажаємо

У формі такій, що усіх розважає.

Ланку знайдемо найсильнішу.

То ж до змагання. Вперед! Веселіше!

1 РАУНД

1.     Як називаються числа, якими користуємось при лічбі?

2.     Прилад для вимірювання маси.

3.     Квадрат числа 5?

4.     Частинки, з яких складаються фізичні тіла.

5.     Фігура, яка утворюється двома променями, що виходять з однієї точки.

6.     Лінзи в оправі для корекції зору.

7.     Прямі на площині, які не перетинаються.

8.     Фізична величина, що є мірою інертності тіла.

9.     Математичне твердження, що потребує доведення.

10.                       Фізичний процес, завдяки якому ми відчуваємо на відстані пахощі квітів.

11.                       Чому дорівнює різниця квадратів чисел 5 і 2?

12.                       Твердий стан води.

13.                       Градусна міра розгорнутого кута.

14.                       Одиниця часу в системі СІ.

15.                       Рівність, що містить змінну.

16.                       Яка фізична величина вимірюється у кг/м3?

17.                       Що означає «геометрія» у перекладі з грецької?

2 РАУНД

1.     Назвати газоподібний стан води.

2.     Сума довжин усіх сторін многокутника.

3.     Прилад, яким вимірюють нагрітість тіла.

4.     Найменше натуральне число.

5.     До яких явищ належить танення льоду?

6.     Дріб, у якого чисельник менший за знаменник.

7.     За допомогою якого приладу можна спостерігати за подіями мікросвіту?

8.     Інструмент, необхідний для проведення дослідів.

9.     Центральна частина атома.

10.                       У скільки разів прямий кут менший за розгорнутий?

11.                       Одиниця маси в СІ.

12.                       Як називається відстань від початку відліку до даної точки на координатній прямій?

13.                       Скільки агрегатних станів існує, що це за стани?

14.                       Який дріб завжди менший за 1?

15.                       Скільки кілограмів містить 1 т?

16.                       Як називаються два кути, одна сторона яких спільна, а дві інші є доповняльними пів-прямими ?

17.                       Якою літерою позначається густина?

3 РАУНД

1.     Чому дорівнює сума суміжних кутів?

2.     У яких речовинах дифузія відбувається швидше за однакової температури?

3.     Як називається відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою його точкою?

4.     На якому явищі ґрунтується засолювання огірків?

5.     Які за величиною вертикальні кути?

6.     Наведіть приклади штучних джерел світла.

7.     Число 16 зменшіть на 5.

8.     Що таке тінь?

9.     Чому дорівнюють дві половини разом?

10.           Одне із п’яти органів чуття, що дає нам найбільше інформації про довкілля.

11.           Трикутник, у якому один з кутів прямий.

12.           Пристрій , за допомогою якого можна виявити світлове випромінювання.

13.           Прямі,що перетинаються під прямим кутом.

14.           Частково освітлений простір.

15.           Відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони.

16.           Як поширюється світло у прозорому однорідному середовищі?

17.           Прилад для побудови кола.

4 РАУНД.

1.     Назвіть корінь рівняння x+x = 2.

2.     Кут α, утворений падаючим променем і перпендикуляром.

3.     Що означає розв’язати рівняння?

4.     Від чого залежить швидкість дифузії?

5.     Промінь, який виходить з вершини кута і ділить його навпіл.

6.     Газоподібні тіла зберігають…

7.     Рівність трикутників за трьома сторонами. Яка це ознака?

8.     Кут β, утворений відбитим променем і перпендикуляром.

9.     Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 9 м?

10.                       Промінь світла падає на плоске дзеркало під кутом 30˚ до його поверхні. Чому дорівнює кут відбивання?

11.                       Числа, які відрізняються лише знаком.

12.                       Який вчений відкрив закон всесвітнього тяжіння?

13.                       Обчисліть 444:4.

14.                       За допомогою якого приладу можна визначити проміжок часу?

15.                       Що важче – 1 кг груш чи 1 кг яблук?

16.                       У яких одиницях вимірюється сила?

17.                       Відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола.

5 РАУНД.

1.     У яких одиницях вимірюється енергія?

2.     На скільки півплощин розбиває площину будь – яка пряма?

3.     До якої взаємодії можна віднести обертання стрілки компаса поблизу залягання залізної руди?

4.     Спростіть вираз 5x+x.

5.     До якого світу можна віднести молекулу води?

6.     Якими буквами позначають точки в геометрії?

7.     Як називають матеріал, із якого складаються предмети?

8.     На які кути ділитиме бісектриса кут 40˚?

9.     Які властивості мають рідини?

10.                       Скільки прямих, паралельних даній, можна провести через точку, що належить цій прямій?

11.                       Чому дорівнює температура кипіння води?

12.                       Обчисліть 7+7.2.

13.                       Розділ фізики, який вивчає світлові явища.

14.                       Що більше – 3,5 чи -3,5?

15.                       Що таке фізика?

16.                       Трикутник, у якого лише дві сторони рівні.

17.                       Як називається прилад для вимірювання температури?

6 РАУНД.

1.     Назвіть основні поняття планіметрії.

2.     Які фізичні явища ви знаєте?

3.     Фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки.

4.     Яких українських фізиків ви знаєте?

5.     Чому дорівнює сума кутів трикутника?

6.     Пізнаючи навколишній світ, людина умовно поділяє його на три частини. Як вони називаються?

7.     Скільки прямих можна провести через дві точки площини?

8.     Для чого призначений прилад метроном?

9.     Градусна міра прямого кута.

10.                       Які природні годинники ви знаєте?

11.                       У сім’ї 5 синів і в кожного з них є одна сестра. Скільки дітей у сім’ї?

12.                       Фізична величина, яка є мірою поверхні тіла.

13.                       Трикутник, у якого всі сторони рівні.

14.                       Основна одиниця площі.

15.                       Числа, які мають лише два дільники.

16.                       Що є основною одиницею довжини(протяжності)?

17.                       Міра взаємодії тіл.

Фінал.

1.     Якщо о 12-й годині ночі йде дощ, то чи можна стверджувати, що через 72 години буде сонячна погода?

2.     Маса суцільного металевого бруска, об’єм якого 40 см3 , дорівнює  280 г. Яка густина металу бруска?

3.     Знайдіть два числа, якщо їх півсума дорівнює 7, а піврізниця дорівнює 1.

4.     Мікроскоп збільшує всі розміри квадрата у 3 рази. Чому дорівнюватимуть кути квадрата під мікроскопом?

5.     Чому дорівнює кут відбитий, якщо кут падаючий дорівнює 50˚?

 

Нагородження переможця.

Like it