Ленінський район. Школа № 74

Впровадження НАССР

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради

НАКАЗ

 

01.09.2020 р.                                                                                                        № 161

Про створення робочої групи НАССР

в КЗО «СЗШ №74»

 

    На виконання законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2020 р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Для впровадження системи НАССР створити робочу групу  у складі:

Керівник групи – Антіпова З.А., директор школи

Заступник керівника групи – Колесник К.І., вчитель початкових класів, 

                                            відповідальна за організацію харчування в школі

Секретар – Гук С.К., секретар-друкарка

Члени групи – Савкіна У.В. – зав.виробництвом шкільної їдальні

                          Мостова Ю.Г., завгосп

                          Будиленко О.В., медична сестра

                          Кашелюк Ю.С., голова батьківської ради

                          Вязовська О.І., член батьківської ради, комісія здорового  

                                                     способу життя

 1. Секретарю Гук С.К. ознайомити членів групи з наказом.
 2. Зав.виробництвом шкільної їдальні Савкіній У.В. дотримуватися технології приготування та якості готової продукції.
 3. Завгоспу Мостовій Ю.Г. нести відповідальність за справність та роботу технологічного та холодильного обладнання.
 4. Групі НАССР в закладі, з урахуванням своїх знань та досвіду, проводити аналіз (дослідження) небезпечних факторів з метою визначення, які з них необхідно усунути, зменшити до прийнятого рівня або попередити їх появу для виготовлення безпечних харчових продуктів:
  1. належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення;

Савкіна У.В.

 1. вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо;

Мостова Ю.Г.

 1. вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електропостачання, освітлення тощо;

Мостова Ю.Г.

 1. безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;

Савкіна У.В.

 1. чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь);

Будиленко О.В.

 1. здоров’я та гігієна персоналу;

Будиленко О.В.

 1. захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення;

Савкіна У.В.

 1. контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби;

Мостова Ю.Г.

 1. специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками;

Савкіна У.В.

 1. зберігання та транспортування;

Савкіна У.В.

 1. контроль за технологічними процесами;

Савкіна У.В.

 1. маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів.

Колесник К.І.

                                                   До 03.09.2020 р.

 1. Гук С.К., секретарю-друкарці, розмістити наказ на сайті закладу.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                 З.А.Антіпова

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

НАКАЗ

 

01.09.2020 р.                                                                                  № 161/1

Про затвердження та введення в дію

Положення про групу НАССР

На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», з метою належного функціонування робочої групи НАССР у навчальному закладі, визначення завдань, обов’язків та прав членів групи НАССР,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію Положення про групу НАССР у КЗО «СЗШ  № 74» ДМР (додається).
 2. Колесник К.І., заступнику керівника групи НАССР:
  1. Ознайомити членів групи із Положенням про робочу групу НАССР та із всіма вимогами щодо роботи за системою НАССР.

До 04.09.2020 р.

 1. Вести документацію щодо організації та роботи системи НАССР у навчальному закладі відповідно до вимог.

Протягом 2020 – 2021 навч.року

 1. Координацію роботи з виконання даного наказу покласти на Колесник К.І., контроль залишаю за собою.

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                   З.А.Антіпова

 

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

У РОБОТУ КЗО «СЗШ № 74» ДМР

у 2020-2021 н.р.

 

 

Етапи впровадження

Заходи по впровадженню

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1

Політика НАССР у КЗО «СЗШ № 74» ДМР

Визначення і документування політики щодо безпеки виробленої продукції. Визначення області поширення системи НАССР.

Протягом навч. року

Антіпова З.А.,

директор

 КЗО «СЗШ № 74» ДМР,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

 

2

Створення робочої групи НАССР у КЗО «СЗШ № 74» ДМР

Наказ про створення робочої групи НАССР КЗО «СЗШ № 74» ДМР.

01.09.2020

Антіпова З.А.,

директор

 КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

 

 

3

Підготовка інформації для розробки системи НАССР

Вибір технологічних процесів для забезпечення безпечності харчової продукції.

Постійно

Савкіна У.В., завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Вибір послідовності та поточності технологічних процесів з метою виключення забруднення сировини та харчової продукції.

Постійно

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Проведення контролю за сировиною, яка використовується у процесі приготування страв.

Протягом навч.року

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Проведення контролю за функціонуванням технологічного обладнання.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Забезпечення документування про технологічні етапи та результати контролю.

Протягом навч.року

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

Дотримання умов зберігання продуктів та сировини.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Контроль за якістю харчової продукції.

Протягом навч.року

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Ведення та зберігання документації.

Протягом навч.року

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

4

Підготовка блок-схем

Розробка блок-схем виробничого процесу.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

5

Визначення ККТ

Визначити критичні точки на всіх етапах виробництва.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

6

Розробка коригуючих дій

Перевірка обладнання, утилізація.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

Мостова Ю.Г.,

завгосп

КЗО «СЗШ № 74» ДМР