Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №74" Дніпровської міської ради

Впровадження НАССР

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

20.09.2021 р.                                                                                                                № 158

 

Про створення робочої групи НАССР

 

З метою розробки та впровадження системи безпечності харчових продуктів, заснованої на принципах системи аналізу небезпек і критичних контрольних точок НАССР (далі - системи НАССР) відповідно до вимог законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

1. Організувати і призначити постійно діючу робочу групу НАССР з розробки, впровадження та функціонування системи НАССР у складі:

Керівник/координатор робочої групи

          Антіпова З.А.

(ПІБ)

директор школи

(Посада)

 

 

 

Технічний секретар робочої групи

          Теплова Т.Я.

(ПІБ)

вчитель початкових класів

(Посада)

 

 

 

Член робочої групи

          Колесник К.І.

(ПІБ)

вчитель початкових класів

(Посада)

 

 

 

Член робочої групи

          Савкіна У.В.

(ПІБ)

зав.виробництвом шкільної їдальні

(Посада)

 

 

 

Член робочої групи

         Мостова Ю.Г.

(ПІБ)

завгосп

(Посада)

 

2. Робочій групі НАССР розробити комплект документації системи безпеки харчових продуктів (настанова, програми передумов та протоколи) у відповідності з вимогами Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Мінагрополітики та продовольства України «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» від  01 жовтня 2012 № 590.

3. Робочій групі НАССР забезпечити впровадження і функціонування системи НАССР.

4. Даний наказ довести до відома працівників КЗО СЗШ №74 ДМР

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                   Зоя АНТІПОВА

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

20.09.2021 р.                                                                                                        № 159

 

Про впровадження у діяльність

КЗО СЗШ №74 ДМР документації

Системи управління безпечністю

харчових продуктів НАССР

 

З метою забезпечення безпеки споживачів та виконання вимог, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 року «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити, впровадити у дію та застосовувати документацію Системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР.
 2. Даний наказ довести до відома всіх працівників КЗО «СЗШ №74» ДМР.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                 Зоя АНТІПОВА

 

 

Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №74”ДМР

ПРОТОКОЛ №1

засідання групи НАССР

    ДАТА:20.02.2021

Присутні:

керівник групи НАССР — Антіпова З.А., директор школи;

Члени групи НАССР: Колесник К.І., Мостова Ю.Г.,Савкіна У.В., Теплова Т.Я.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Ознайомлення членів робочої групи НАССР з Положенням про групу з безпечності харчової продукції КЗО “СЗШ №74”ДМР

 

2.Розподіл обов’язків між членами робочої групи НАССР

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознайомлення членів робочої групи НАССР з Положенням про групу з безпечності харчової продукції КЗО “СЗШ №74”ДМР

 

Доповідач

Короткий зміст доповіді/

Пропозиції/ зауваження

Антіпова З.А.

      Ознайомила зі змістом Положенням про групу з безпечності харчової продукції (робочу групу НАССР) КЗО “СЗШ №74”ДМР

       Пропозицій щодо невідповідності чи внесення змін не надійшло.

Рішення: Затвердити Положення без змін і доповнень

 

ДОДАТКИ:

 

п/п

Назва документу

Кількість

сторінок

1

         Положенням про групу з безпечності харчової продукції (робочу групу НАССР) КЗО “СЗШ №74”ДМР

             8

       

 

 

2.Розподіл обов’язків між членами робочої групи НАССР

 

 

Доповідач

Короткий зміст доповіді/

Пропозиції/ зауваження

Антіпова З.А.

      Ознайомила зі змістом наказу по школі від 20.09.2021 № “Про створення групи з безпечності харчової продукції у КЗО “СЗШ №74”ДМР. Запропонувала розділити обов’язки між членами робочої групи наступним чином:

керівник групи — Антіпова З.А.,

технічний секретар — Теплова Т.Я.

Колесник К.І. - відповідальний за технічний стан обладнання харчблоку відповідно до посадових обов’язків

Мостова Ю.Г., завгосп — відповідальна за процеси СУБХП відповідно до посадових обов’язків

Савкіна У.В. - за якість готової продукції відповідно до посадових обов’язків

медична сестра (вакансія) — забезпечення контролю за дотриманням всіх процесів СУБХП, відповідно до посадових обов’язків

 

Пропозицій щодо невідповідності чи внесення змін не надійшло.

Рішення: Розподілити обов’язки між членами робочої групи наступним чином:

керівник групи — Антіпова З.А.; технічний секретар — Теплова Т.Я.;Колесник К.І. - відповідальний за технічний стан обладнання харчблоку відповідно до посадових обов’язків;Мостова Ю.Г., завгосп — відповідальна за процеси СУБХП відповідно до посадових обов’язків; Савкіна У.В. - за якість готової продукції відповідно до посадових обов’язків; медична сестра (вакансія) — забезпечення контролю за дотриманням всіх процесів СУБХП, відповідно до посадових обов’язків

 

ДОДАТКИ:

 

п/п

Назва документу

Кількість

сторінок

1

     Наказ по школі від 20.09.2021 № 158 “Про створення групи з безпечної харчової продукції (робочої групи НАССР) у КЗО “СЗШ №74”ДМР

               2

       

 

ПІБ

Посада

Підпис

Керівник групи НАССР:

Антіпова З.А.

Директор школи

 

Члени групи НАССР:

Колесник К.І.

Вчитель початкових класів

 

Мостова Ю.Г.

Завгосп

 

Савкіна У.В.

Зав.виробництвом шкільної їдальні

 

 

Медична сестра

 

Технічний секретар:

Теплова Т.Я.

Вчитель початкових класів

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради

НАКАЗ

 

01.09.2020 р.                                                                                                        № 161

Про створення робочої групи НАССР

в КЗО «СЗШ №74»

 

    На виконання законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2020 р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Для впровадження системи НАССР створити робочу групу  у складі:

Керівник групи – Антіпова З.А., директор школи

Заступник керівника групи – Колесник К.І., вчитель початкових класів, 

                                            відповідальна за організацію харчування в школі

Секретар – Гук С.К., секретар-друкарка

Члени групи – Савкіна У.В. – зав.виробництвом шкільної їдальні

                          Мостова Ю.Г., завгосп

                          Будиленко О.В., медична сестра

                          Кашелюк Ю.С., голова батьківської ради

                          Вязовська О.І., член батьківської ради, комісія здорового  

                                                     способу життя

 1. Секретарю Гук С.К. ознайомити членів групи з наказом.
 2. Зав.виробництвом шкільної їдальні Савкіній У.В. дотримуватися технології приготування та якості готової продукції.
 3. Завгоспу Мостовій Ю.Г. нести відповідальність за справність та роботу технологічного та холодильного обладнання.
 4. Групі НАССР в закладі, з урахуванням своїх знань та досвіду, проводити аналіз (дослідження) небезпечних факторів з метою визначення, які з них необхідно усунути, зменшити до прийнятого рівня або попередити їх появу для виготовлення безпечних харчових продуктів:
  1. належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення;

Савкіна У.В.

 1. вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо;

Мостова Ю.Г.

 1. вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електропостачання, освітлення тощо;

Мостова Ю.Г.

 1. безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;

Савкіна У.В.

 1. чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь);

Будиленко О.В.

 1. здоров’я та гігієна персоналу;

Будиленко О.В.

 1. захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення;

Савкіна У.В.

 1. контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби;

Мостова Ю.Г.

 1. специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками;

Савкіна У.В.

 1. зберігання та транспортування;

Савкіна У.В.

 1. контроль за технологічними процесами;

Савкіна У.В.

 1. маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів.

Колесник К.І.

                                                   До 03.09.2020 р.

 1. Гук С.К., секретарю-друкарці, розмістити наказ на сайті закладу.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                 З.А.Антіпова

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 74»

Дніпровської міської ради

НАКАЗ

 

01.09.2020 р.                                                                                  № 161/1

Про затвердження та введення в дію

Положення про групу НАССР

На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», з метою належного функціонування робочої групи НАССР у навчальному закладі, визначення завдань, обов’язків та прав членів групи НАССР,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію Положення про групу НАССР у КЗО «СЗШ  № 74» ДМР (додається).
 2. Колесник К.І., заступнику керівника групи НАССР:
  1. Ознайомити членів групи із Положенням про робочу групу НАССР та із всіма вимогами щодо роботи за системою НАССР.

До 04.09.2020 р.

 1. Вести документацію щодо організації та роботи системи НАССР у навчальному закладі відповідно до вимог.

Протягом 2020 – 2021 навч.року

 1. Координацію роботи з виконання даного наказу покласти на Колесник К.І., контроль залишаю за собою.

 

Директор КЗО «СЗШ № 74»                                   З.А.Антіпова

 

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

У РОБОТУ КЗО «СЗШ № 74» ДМР

у 2020-2021 н.р.

 

 

Етапи впровадження

Заходи по впровадженню

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1

Політика НАССР у КЗО «СЗШ № 74» ДМР

Визначення і документування політики щодо безпеки виробленої продукції. Визначення області поширення системи НАССР.

Протягом навч. року

Антіпова З.А.,

директор

 КЗО «СЗШ № 74» ДМР,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

 

2

Створення робочої групи НАССР у КЗО «СЗШ № 74» ДМР

Наказ про створення робочої групи НАССР КЗО «СЗШ № 74» ДМР.

01.09.2020

Антіпова З.А.,

директор

 КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

 

 

3

Підготовка інформації для розробки системи НАССР

Вибір технологічних процесів для забезпечення безпечності харчової продукції.

Постійно

Савкіна У.В., завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Вибір послідовності та поточності технологічних процесів з метою виключення забруднення сировини та харчової продукції.

Постійно

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Проведення контролю за сировиною, яка використовується у процесі приготування страв.

Протягом навч.року

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Проведення контролю за функціонуванням технологічного обладнання.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

 

Забезпечення документування про технологічні етапи та результати контролю.

Протягом навч.року

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

Дотримання умов зберігання продуктів та сировини.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом шкільної їдальні

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Контроль за якістю харчової продукції.

Протягом навч.року

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

Ведення та зберігання документації.

Протягом навч.року

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

4

Підготовка блок-схем

Розробка блок-схем виробничого процесу.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

 

5

Визначення ККТ

Визначити критичні точки на всіх етапах виробництва.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні

Будиленко О.В., медична сестра

КЗО «СЗШ № 74» ДМР

 

6

Розробка коригуючих дій

Перевірка обладнання, утилізація.

Протягом навч.року

Савкіна У.В.,  завідувач виробництвом

шкільної їдальні,

Колесник К.І., заступник  керівника групи НАССР

Мостова Ю.Г.,

завгосп

КЗО «СЗШ № 74» ДМР