Дніпровська гімназія №74 Дніпровської міської ради

 

Атестація педагогічних працівників

 

            Атестація педагогічних кадрів - це надзвичайно важливий етап у діяльності гімназії, оскільки вона відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу та педагогічній майстерності вчителя. 

 

Атестація педагогічних працівників, відбувається згідно Положення про атестацію, затвердженого наказом МОН УКраїни від 09.09.2022 р. № 805 

 

                                             Дніпровська гімназія № 74

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

18.09.2023 р.                                                                                           № 105

 

Про створення атестаційної

комісії для проведення атестації

педпрацівників  у 2023 /2024 навч.році

 

 

     Відповідно до ст. 54 Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня  2022 року № 805 наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради «Про організацію атестації педагогічних працівників у 2023 / 2024 навчальному році», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення її престижу з урахуванням оцінки знань, навичок, кваліфікації працівників гімназії

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити атестаційну комісію для проведення атестації 2024 р.
 2. Затвердити такий склад шкільної  атестаційної  комісії:

Антіпова З.А. – голова атестаційної комісії, директор закладу освіти;

Циганенко Н.Г. – заступник голови атестаційної комісії, заступник 

                              директора  з НР;

Колесник К.І. – член атестаційної комісії, куратор початкової школи;

Капітонова Р.М. – член атестаційної комісії, голова профспілки;                     

Клімова В.В. – секретар атестаційної комісії, вчитель української мови.

 1. Визначити початок роботи атестаційної комісії з дати видання даного наказу.
 2. Атестаційній комісії:
  1. Розглянути документи, подані педагогічними працівниками закладу освіти, встановити їх відповідність вимогам законодавства.

До 10 жовтня 2023 р.

 1. Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії і довести його до відома вчителів, що атестуються.

До 10 жовтня 2023 р.

 1. Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі)
 2. До 01 квітня 2024 р. завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, та забезпечити ознайомлення педагогічного працівника з атестаційною характеристикою, оформлення атестаційного листа здійснювати за затвердженим зразком (під розписку) не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії.
 3. За поданням директора  школи розглянути детальні характеристики діяльності педагогічних працівників, що атестуються, в міжатестаційний період.

До 01.03.2024 р.

 1. Рішення атестаційної комісії повідомити педагогічним працівникам, що атестуються, одразу після засідання.
 2. Забезпечити  дотримання основних принципів атестації: відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічного працівника, об’єктивності та системності оцінювання його  педагогічної діяльності.
 1. Голові методичної ради школи Циганенко Н.Г.:
  1. Організувати роботу вчителів, що атестуються за проєктом «Вчитель-бренд».
  2. Скласти чек-лист вивчення діяльності вчителів, що атестуються.
 2. Заключне засідання атестаційної комісії за наслідками атестації провести   

25.03.2024 р. в присутності працівників, які атестуються та підготувати 

     матеріали на подання атестаційній комісії ІІ рівня.

 1. Заступнику директора з НР Циганенко Н.Г. внести необхідні корективи в критерії оцінювання роботи вчителя під час атестації з урахуванням роботи навчального закладу (без обмежень або в дистанційному режимі).
 2. Рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників оформити протоколом згідно з додатком 2 до Типового  положення  про атестацію.
 3. Розглядати хід атестації на засіданні методичної ради та на нараді при директорі. Вивчені матеріали узагальнити наказом по школі.
 4. Здійснити аналіз підсумків атестації, підготувати звітну та статистичну документацію.
 5. Координацію роботи за виконанням даного наказу покласти на Циганенко Н.Г., заступника директора з НР.
 6. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою.

 

Директор гімназії № 74                                        Зоя АНТІПОВА

 

 

СПИСОК 

педпрацівників, які атестуються у 2024 році

 

 1. Дрожакова Т.В., учителька географії – підтвердження вищої категорії і звання «учитель-методист».
 2. Капітонова Р.М., учителька початкових класів – підтвердження категорії «спеціаліст» і звання «старший учитель».
 3. Федько Е.В., учителька музичного мистецтва - підтвердження вищої категорії
 4. Шевченко О.К., учителька фізичної культури - підтвердження вищої категорії
 5. Кравченко О.О., учителька української мови та літератури – атестація на І категорію
 6. Карпович К.О., учителька фізичної культури – атестація на 11 розряд «спеціаліст» 

 

Електронна адреса для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі) [email protected]

 

Результати атестації педагогічних працівників у 2024 році

 

 1. ВИСОЦЬКІЙ Кристині Олександрівні, учительці фізичної культури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 2. КАПІТОНОВІЙ Раїсі Миколаївні, учительці початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 3. ПАРАМЄЄВІЙ Анастасії Михайлівні, учительці початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 4. КРАВЧЕНКО Олесі Олександрівні, учительці української мови та літератури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 5. ДРОЖАКОВІЙ Тетяні Володимирівні, учительці географії, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтвердити  педагогічне звання «учитель-методист».
 6. ФЕДЬКО Еммі Вікторівні, учительці музичного мистецтва, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель».
 7. ШЕВЧЕНКО Оксані Климентівні, учительці фізичної культури, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель».

Підстава: протокол засідання атестаційної комісії від 01.04.2024 р. №  4.

 

Графік засідань атест. комісіїby Света Гукon Scribd