Дніпровська гімназія №74 Дніпровської міської ради

 

Фінансовий звіт за 2023 рік

Фінансовий звіт за 2023рік                    
    Дніпровська гімназія № 74  ДМР            
                               
Фактичні витрати  по закладу в розрізі кодів економічної  класифіації видатків за 2023рік        
      грн.                      
  КЕКВ Найменування видатків Фактичні видатки (Загальний фонд)       Фактичні видатки (Спеціальний фонд)                      
  2111 Заробітна плата 7 904 226,12                        
  2120 Нарахування на оплату праці 1 801 613,89                        
  2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар                          
  2220 Медикаменти та перев'язувальні  матеріали                          
  2230 Продукти харчування 961 790,00                        
  2240 Оплата послуг(крім комунальних) 1 985 543,81                        
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 999 461,28 0,00                      
  2271 Оплата  теплопостачання 726 293,16                        
  2272 Оплата  водопостачання і водовідведення 38 379,75              
  2273 Оплата  електроенергії 227 087,08                        
  2274 Оплата  природного газу                          
  2275 Оплата інших енергоносіїв 7 701,29                        
  2282 Окремі  заходи по реалізації державних (регіональних) програм 3 293,52                        
    Всього: 13 655 928,62 0,00