Дніпровська гімназія №74 Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи

 

1. Про  схвалення Концепції реалізації державної  політики у сфері реформування загальної середньої освіти  “Нова українська школа” на період до 2029 року

2-4. Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року

5. Концепція Нової української школи

6. Закон України "Про освіту"

7. Наказ МОН від 15.01.2018 № 34 “Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи”

8. Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

9. Наказ МОН України від 16.08.2017 № 1181 "Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою"

10-12. Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1028 "Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів"

14.  Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

15. Наказ МОН від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»

16. Розрорядження Кабміну України від 17 січня 2018 р. № 17-р Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році

17-18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»  

20. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

21. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання»  

22. Постанова Кабміну України від 12 липня 2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

23. Лист Міністерства освіти і науки України  від 10.01.2017 3 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

24. Положення  про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності Наказ №522 від 07.11.2000. Поточна редакція – редакція від 31.10.2017

25. Рішення колегії МОН України №11/5-15 від 08.12.2016 Про політичну пропозицію до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року редакція від 01.03.2017

26. Інформаційний ресурс НУШ